Co piszą w dziennikach o Krakowie

Pośród licznych województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w temacie kultury i akademickim, ale też na licznych innych obszarach. Zaczyna być miastem przyjaznym do życia. Przekształcenia, jakie dokonały się w mieście w ostatnich okresach dają poczucie, że miasto rzeczywiście pnie się w górę.
Pożyteczne przekształcenia w Grodzie Kraka.
Co niezłego wypracowano w trakcie ostatniego okresu? Wielość zmian i nowości inwestycyjnych jest duża. Bardzo pomogły w tym aspekcie dotacje Unii Europejskiej, z których miasto chętnie korzysta. Szybkie działanie w obszarze zdobywania dotacji spowodowały, że gmina rozwinęła się o nowe węzły komunikacyjne, nowoczesne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, oraz kolejne miejsca dla ludności.
Szerokie inwestycje nie są widoczne dla standardowego mieszkańca. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją. Zazwyczaj pomijamy informacje, które nie są bezpośrednio z nami połączone. Przeciętnemu obywatelowi Krakowa zdaje się, że w regionie niewiele się wykonuje. Tymczasem Kraków rozrasta się w każdym kierunku. Programy naprawcze w zakresie gospodarki śmieciami, budowie oraz modernizacji sieci wodociągowej, budowa ekranów akustycznych to jedynie część zmian, jakie umożliwiają krakusom lepiej i bardziej komfortowo funkcjonować. Kraków rozwija się też pod kątem możliwości konferencyjnych. Moc Krakowa idzie w górę dzięki takim inwestycjom jak: Kraków Arena lub rewitalizacja Huty. Te inwestycje przyciągają turystów do przyjazdu.
Rozpoczynane dzięki radnym działania nie tyczą się tylko samego środka Krakowa, ale również są połączone z pełnym regionem. Przeto zamiast utyskiwać tylko dostrzec zmiany w jakie obrósł Kraków.
Kolejne lata – o ile będzie możliwość zachowania szybkości zmian – umożliwią miastu stać się niezwykłą metropolia.
rozwój Kraków